MISJA

a) Tworzyć wartość dla ciągłego wzrostu

b) Rozwijać i utrzymywać silne i długoterminowe relacje z klientami i dostawcami

c) Cenić ludzi i szukać nowych rozwiązań w produkcji chirurgicznych wyrobów jednorazowego użytku