ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА

“Менше дій — менше забруднення.” Усе в наших виробничих приміщеннях спрямоване на зменшення мікробного забруднення матеріалів до їх стерилізації.

Це є основним принципом в боротьбі проти нозокомбіальних інфекцій та фундаментальним і критичним критерієм якості, відповідність якому Фапомед демонструє і вимагає щодня.

Ми гарантуємо безпечність біосумісності матеріалів, використаних в нашій продукції, та забезпечуємо повну відслідковуваність нашої продукції від початку виробничого процесу до розміщення продукції на ринку.

Будучи впевненими в тому, що ми відповідаємо усім необхідним вимогам для виробництва одноразових медичних виробів, компанія Фапомед є відкритою для перевірок та навчань для операційних медсестер та медперсоналу лікарень у різних країнах,яких ми уважно вислуховуємо і створюємо нові рішення, таким чином відповідаючи на їхні потреби та запити більш ефективно.

Крім відповідності вимогам при виробництві нашої продукції, Фапомед також особливо піклується про навколишнє середовище та про вплив, який компанія на нього має.

Знаючи, що запаси питної води дедалі зменшуються, ми переробляємо відходи поліефінів та інших матеріалів в нашому виробництві, уникаючи, таким чином, забруднення водних джерел та, як результат, підземних вод.

Ми віримо що такі цінності як якість, безпека та повага до навколишнього середовища можуть супроводжувати увесь виробничий процес компанії, і саме так компанія Фапомед працює кожного дня, з усвідомленням того, що залишений нею слід у світі є малим, але повага, отримана не лише від замовників, але й від суспільства, до якого вона належить, є великою.