JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

„Mniej ingerencji – mniej zanieczyszczeń”. Wszystko w naszych zakładach produkcyjnych jest zaprojektowane w taki sposób, by zmniejszyć obciążenia mikrobiologiczne materiałów zanim zostaną wyjałowione.

To fundamentalna zasada w walce z zakażeniami szpitalnymi a także podstawowe i istotne kryterium jakości, którego Fapomed wymaga i przestrzega.

Gwarantujemy bezpieczeństwo w biozgodności materiałów używanych w naszych produktach oraz zapewniamy pełną identyfikowalność i możliwość śledzenia pochodzenia naszych produktów od początku procesu wytwarzania aż do wprowadzenia produktu na rynek.

Mając pewność, że spełniamy wszystkie niezbędne warunki do produkcji jednorazowych wyrobów medycznych rozpoczęliśmy w kilku krajach badania opinii wśród pielęgniarek oraz personelu medycznego pracującego  na blokach operacyjnych. Po analizie wyników opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowe rozwiązania, reagując tym samym skuteczniej na ich potrzeby.

Fapomed przywiązuje szczególną uwagę do środowiska i wpływu jaki na nie wywiera.

Mając świadomość, że woda pitna staje się rzadkim towarem, poddajemy recyklingowi poliolefiny powstałe w procesie wytwarzania. Są one ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. W ten sposób unikamy zanieczyszczeń źródeł a co za tym idzie zbiorników wodnych.

Uważamy, że wartości, takie jak jakość, bezpieczeństwo i poszanowanie środowiska naturalnego mogą iść w parze z działalnością firmy.